Reply To: Đội 2: Doc_co_cau_bai / Ech_op

#68579
little_boy
Participant

    alllin đừng nóng vội, dù sao thì trước 12h ngày hôm nay mới phải trả lời, cho nên lúc 10h, thì boy sẽ sign GB hết cho từng ngưởi để check kĩ lại lần nữa coi có đúng hết chưa. Nếu everybody ok, thì chúng ta sẽ sign GB vào doi_2 OK ?

    MoviesBoOm

    2003-2023

    Skip to toolbar