Reply To: Đội 4: Titine / Squall_leonhart

#68698
sirius
Participant

  1. amun

  2. skywalker

  3. zzzlan_

  4. bros

  5. luis

  6. bebom

  7. hongquang

  8. saki_karya

  9. benai

  10. th

  11. dovy

  12. athospk

  13. sirius

  14.vanilla_icecream

  15. Ramboiv

  16. Monkey

  17. Chubemephim

  Hihihì, sorry sorry !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Tại thread của zzlan_ có 1 dòng nên anh nhìn hỏng thấy (mắt kém mừ, hỏi pipine coi).

  Để tránh tình trạng các Đội viên đâm chém nhau để đặt tên cho đội nên Đội trưởng đã đặt tên là “Tĩnh Lặng” gòi đó.

  MoviesBoOm

  2003-2023

  Skip to toolbar