Reply To: CBC:VAN HELSING – một vài thông tin thêm

#68878
daudinh2003
Participant

  3. Vai trò của Van Helsing trong tác phẩm của Stoker

  Nếu xem tác phẩm là câu chuyện về sự tranh đấu giữa cái TỐT và cái XẤU thì Van Helsing không nghi ngờ gì nữa là hiện thân của mọI điều tích cực. Ông ta kết hợp nhiều tích cách tốt: là ngườI có kiến thức, biết kết hợp khoa học và mê tín dị đoan để giài quyết các bí ẩn trong vụ Lucy bị tấn công. Anh ta là thủ lĩnh gan dạ khi săn lùng Dracula. Ông ta là tấm gương về tinh thần (luôn tin tưởng vào Đức Chúa Trời) để ngườI khác dựa vào khi họ tranh đấu vớI nổI sợ hãi đốI vớI ma cà rồng.

  Van Helsing, đến từ Amsterdam, được bác sĩ John Seward – ngườI đang cố gắng giảI quyết bí ẩn căn bệnh của Lucy – đề cập như là “bạn thân và tay thiện chiến”, chuyên gia về “các dịch bệnh kỳ quái” và là một giáo sư triết học và vật lý siêu hình (metaphysician), một trong những nhà khoa học hàng đầu lúc đó.

  MoviesBoOm

  2003-2023

  Skip to toolbar