Reply To: Sẽ xuất hiện một làn sóng mới các “minh tinh màn bạc Việt Nam”?

#68986
ramboiv
Participant

    Sao hông thấy ông diễn viên nào ngầu hết dzị ta……toàn là người mẫu ẻo lả ko….….Lý Hùng cũng y chan lun…phải chi có ông diễn viên nào to cao như Hugan, vác thêm khẩu Bazoca nữa thì lúc đó mí gọi là …Super Minh Tinh….mí người trên mới đạt gần đến thôi à chứ chưa hẳn nằm trong vị trí mà mọi người cho là minh tinh…

    MoviesBoOm

    2003-2023

    Skip to toolbar