Reply To: Sẽ xuất hiện một làn sóng mới các “minh tinh màn bạc Việt Nam”?

#68993
ech_op
Participant

    Fann Wong mà xấu hả , iron_monkey ơi thay kếing cận đi

    còn Trần Tiểu Xuân thì trường hợp ngoại lệ, anh chưa được gọi là sao mừ, chỉ có tiếng thôi (chống đỡ)

    MoviesBoOm

    2003-2023

    Skip to toolbar