Reply To: Hướng dẫn chơi đố vui online chào mừng sinh nhật Boom!

#69137
agent_smith
Participant

  nếu như thi đông mà sai nhiều thì số điểm trung bình sẽ càng thấp

  trên thực tế, công thức tính điểm sẽ là

  T(1 + H)/P

  Với T là tổng số điểm đạt được

  H là hệ số người chơi

  P là tổng số người chơi

  Nếu nhìn vào công thức này sẽ thấy: P càng tăng thì H càng tăng. mà P tăng thì điểm cuối cùng sẽ nhỏ, H tăng thì điểm cuối cùng lớn theo. Tuy vậy, sẽ có một điều rủi ro ở chỗ, để H tăng 0,1 thì P phải tăng đến 10

  MoviesBoOm

  2003-2023

  Skip to toolbar