Reply To: Game online kỳ 1

#69235
sirius
Participant

    Vu J. Love thì có thể cho rằng BTC 0 tính ca sĩ trẻ em là ca sĩ . Nhưng có lẽ chính vì câu nì nên ở Đề 2 BTC đã sửa lại luật (chính xác hơn là bổ sung luật ) : cho phép chọn nhiều đáp án .

    Thực ra cách chọn nhiều đáp án thì nếu gọi là Trắc nghiệm đúng nó phải là theo kiểu: “Câu a và b”, “Câu b và c” chứ hỏng phải là tự ngồi lựa ra đâu. Tự ngồi lựa ra nó 0 có đúng với tinh thần của trắc nghiệm nữa. Anyway với dạng đề thi đủ kỉu câu hỏi như vầy thì cũng chẳng có gọi là trắc nghịm được

    MoviesBoOm

    2003-2023

    Skip to toolbar