Reply To: Đội 4 chú ý, có thông báo thông báo!!!

#69302
sirius
Participant

  Điều này thì sẽ có ban Giám Khảo biết, bạn imprison đừng lo. Bởi vì đáp án chúng tôi đã có đây rồi 22 câu đúng 100% còn 2 câu cũng đến 80% đúng.

  Chúng tôi cũng đã dự định sign GB private cho tất cả TV (và đã làm 1 vài ng) cho đến khi nhận ra ý nghĩa của cuộc chơi. Chiến thắng không phải là tất cả . Niềm vui mới là chủ yếu.

  Đội 4 có thể đứng thứ 4 (có thể thui vì chưa chắc các đội khác có thành dziên chiến như đội 4 ) Nhưng quyết không dùng đáp án chung.

  Bắt đầu từ bài thi số 2 (vì có thể 1 số bạn đã dùng đáp án chung để trả lời đề 1) tuyệt đối 0 có đáp án chung.

  Cheers

  MoviesBoOm

  2003-2023

  Skip to toolbar