Reply To: Kim Phấn thế gia

#74190
icream89
Participant

    Icream ko có ý CM định lý hình học gì ở đây hết , cái câu nói đó hồi coi “turn left , turn right ” thấy hay hay , có ý nghĩa nên mới lồng vào cảm nhận , vậy thôi . Đó là nói về duyên phận . Duyên phận thì làm sao có thể định nghĩa như hình học được . nếu họ đã gặp nhau 1 lần , chia tay , thì biết đâu sau này dù con tàu đã rẽ về 2 hướng khác nhau nhưng nếu có duyên , thì có xa nhau cách mấy đi nữa thì vẫn có ngày gặp lại

    MoviesBoOm

    2003-2023

    Skip to toolbar