Reply To: Những phim dở ẹc, đừng ai coi.

#81144
datmeantinh
Participant

    phim hay dở tuỳ quan điểm mỗi người.. Nhưng nói Kungfu bắt chước Matrix và Kill Bill thì tôi không đồng ý. Sao ko nghĩ là Matrix với Kill, hay những film Mỹ gần đây, bắt chước các cảnh đánh nhau kiểu võ hiệp của film TQ. CTT cũng đã nói, anh làm film kungfu còn có 1 mục đích là chứng tỏ film Châu Á làm kỹ xảo đâu kém film Mỹ.

    MoviesBoOm

    2003-2023

    Skip to toolbar