Reply To: NGUYỄN BÌNH MINH_NGƯỜI MẪU NAM ĐƯỢC YÊU THÍCH NHẤT

#81527
thanh_phuong
Participant

  Trời, bạn hoalys_trang lấy thông tin ở đâu mà ra BM thân với NTH vậy ???

  Tui đọc rất nhiều bài báo phỏng vấn về BM, có thấy anh nói gì về NTH đâu ???

  Tiếc là BM đã có bạn gái rồi hic hic. Bạn gái BM phải xung xứng và hãnh diện lắm đây.

  MoviesBoOm

  2003-2023

  Skip to toolbar