Reply To: “Đại náo Kim Cát tự”_cái nhìn mới của tôi

#81977
vic_anthony
Participant

    ừh phải nói khúc cuối cười khùng lun éh , nói chung phim này hay ,tính giáo dục cũng cao , 1 lớp học có đủ mọi loại người và đủ mọi thành phần , cái những học vi6n ở đây có được không chỉ là những kiên thức của môn học mà còn là cách sống ở đời nữa

    to thocon :thì Vic cũng nói là gần tuổi teen thui màmà gần cả 1 con giáp éh

    MoviesBoOm

    2003-2023

    Skip to toolbar