Reply To: Lover in Paris ( VTV 3 từ 30/3 , 20h hàng ngày )

#82068
sirius
Participant

    Có liếc sơ qua film nì. Cảm nhận đầu tiên: Y chang Pretty Woman ; có lẽ khởi đầu và kết thúc sẽ theo kịch bản Pretty Woman nhưng khúc giữa thì cù cưa qua lại cho hợp với Kotex xì-tin fin truyền hình

    MoviesBoOm

    2003-2023

    Skip to toolbar