Reply To: 3 phim tết . bạn khen hay chê???

#82243
thocon
Participant

    to 2509: trùng hợp dzậy ban thân của thocon mà thấy thocon hỏi sao không thử đi xem phim LLHP , GN …hay đại loại là phim VN thì liên khúc :MÀY NÓI SẢNG HẢ???????Xem phim Vn rối nói thật cũng khá hay , tuy chưa sâu sắc nhưng cơ bản đã để lại 1 chút gì gọi là phim chứ ha

    MoviesBoOm

    2003-2023

    Skip to toolbar