Reply To: Có “Giờ vàng” cho phim: nội sẽ thắng ngoại?

#82318
lovesangwoo
Participant

    Giờ vàng thì vàng chứ, phải hay thì mới coi chứ, cứ như phim VN thì chì có ép coi mới coi, mà đâu có ai ép

    MoviesBoOm

    2003-2023

    Skip to toolbar