Reply To: Hán Sở Tranh Hùng – Anh Hùng và Thời Thế

#82684
faye
Participant

  uh, có thread cũ rồi, nhưng thấy thread mới cứ bàn tiếp

  Phim thực ra Adam đóng chưa tròn vai, còn thiếu điểm “khó xử” của Lưu Bang, lúc đầu đóng không phải là ng` đơn giản mà là làm cho Lưu Bang lúc đầu hơi ngu , đơn giản khác ngu à . Lúc sau Lưu Bang “khó xử” thì lại làm cho Lưu Bang có vẻ nhu nhược .

  Giang Hoa đóng Hạng Vũ không tệ, tuy động tác tay chân đôi khi bị dư thừa, nhưng ngoại trừ điều đó ra thì nói chung là tròn vai .

  Vai của Maggie tuy đóng hay nhưng quá ít đất diễn để đào sâu nhân vật này hơn, nhưng không sao, vì phim nói chính về 2 nhân vật nam chính .

  MoviesBoOm

  2003-2023

  Skip to toolbar