Reply To: Thỉnh giáo các cao thủ

#85355
doc_co_cau_bai
Participant

    nhưng quan trọng là ca ngợi tinh thần xã hội chủ nghĩa, mới đầu cũng nghĩ đến Vĩ tuyến 17 ngày và đêm nữa, nhưng mà hổng bít có ca ngợi tinh thần xã hội chủ nghĩ hay không??

    MoviesBoOm

    2003-2023

    Skip to toolbar