Reply To: Bạn thấy điện ảnh Việt Nam hiện nay thế nào ? Liệu trong tương lai chúng ta có thể cạnh tranh với các nền diện ảnh khác trên t

#87290
sagit_angel
Participant

    Các bác đừng wá bi quan thế. Dân tộc VN là một dân tộc anh dũng, kiên cường và rất đoàn kết. Chúng ta sẵn sàng từ bỏ lợi ích cá nhân vì lý tuởng chung của cộng đồng, vì sự phồn vinh của đất nước. Với quyết tâm kiên cường ấy chúng ta hãy tin chắc rằng đất nước của chúng ta sẽ phát triển, dân tộc ta sẽ văn minh và sánh vai với các nước bạn trên mọi lĩnh vực.

    Cái này là chép trong bài diễn văn của đồng chí Đỗ Mười trước khi ông về hưu. Các bác cứ xem nó như là 1 niềm an ủi vậy.

    MoviesBoOm

    2003-2023

    Skip to toolbar