Reply To: TVB: Fantasy Hotel

#87629
doc_co_cau_bai
Participant

    Quên nữa mỗi lần ăn hột vịt lộn hãy nhớ đến bộ phim này vì nó đã truyền bá một đặc sản của Việt Nam. Có điều đúng là trong phim cũng giống ngoài đời, đa phần người nước ngoài ăn hột vịt lộn chỉ thích ăn lòng đỏ chứ không thích ăn con, vì nhìn thấy là muốn ói goài, tụi nghịp.

    MoviesBoOm

    2003-2023

    Skip to toolbar