Reply To: Ai nói “Ảo Ảnh” có nhiều “sạn”?

#87700
datmeantinh
Participant

    sao kỳ zạ? bộ người ở quê ra là “vô kỷ luật” sao? nói như zị khác nào xúc phạm người ta…

    còn chiện có sạn hay ko thì tui hổng biết, tại mí cục đá bự wá, che hết gòi

    MoviesBoOm

    2003-2023

    Skip to toolbar