Reply To: Cách mạng văn hóa ở Trung Quốc, những phim nào làm về đề tài này ?

#87792
doc_co_cau_bai
Participant

    Uhm Bá vương biệt cơ nói nhiều về Cách mạng văn hoá TQ, bạn có thể xem phim To Live hoặc có tựa khác là Lifetime của Trương Nghệ Mưu, một phim hay đi từ những năm 30, 40 đến khoảng 80, và dĩ nhiên phim sẽ có trường đoạn của những năm Cách mạng văn hoá TQ.

    MoviesBoOm

    2003-2023

    Skip to toolbar