Reply To: John Cusack

#87812
azalea
Participant

    Aza thích John lâu lắm lắm, từ hồi xem Serendipity lận… Con Air cũng có xem mà sao không ấn tượng gì hết vậy ta. Chắc tại bị Nicholas làm mờ mắt rồi

    Phim mới nhất của John là Must like dog, đọc giới thiệu thấy cũng dễ thương lắm… Mà sao Yahoo Movies rate tới B-

    MoviesBoOm

    2003-2023

    Skip to toolbar