Reply To: Xì-tin mới của fim Việt (fim zàng ^_^)

#87876
bum_ya
Participant

    Ừa dzì mấy xì-tai này mà tui dzừa coi film dzừa phải ôm hộp khăn giấy bên cạnh dzì cười nhìu wé, nước mắt chảy giàn giụa lun. Khặc, nghĩ lại bà Na thánh cô vẫn thấy mắc cười nè ^_^

    MoviesBoOm

    2003-2023

    Skip to toolbar