Reply To: phim sắp chíu rạp MR MRS SMITH

#88375
neo
Participant

    mà theo như bà Hồng Ngát ở Cục điện ảnh nói, Hội đồng duyệt chỉ duyệt về mặt nghệ thuật và chuyên môn thôi chứ không can thiệp vào nội dung phim –> phim Hollywood làm mí chỗ đó không có đủ trình độ chuyên môn cần thiết để chiếu ở VN, thiếu tính nghệ thuật –> cắt

    MoviesBoOm

    2003-2023

    Skip to toolbar