Reply To: Đoán phim từ hình

#100127
blue_eyes
Participant

  well, nhìn thèn pé là bít lìn mà…

  Hình 1 Blue : The Fog…. heheheh..

  Ra đề hen

  Hình hình 2 của blue (dễ lém)

  [http://img230.imageshack.us/img230/…]

  MoviesBoOm

  2003-2023

  Skip to toolbar