Reply To: Đố vui kỳ 4 29/04/2006

#100623
zazu
Participant

  bon chen, phần tham gia…câu bài cho thread

  ĐÔI MẮT VÀNG: NHÌN HÌNH

  hông biết ai hết

  ĐÔI CHÂN VÀNG: BẮC CẦU

  + Nối các nhân vật sau:

  a. Ahn Jae Wook – Jang Dong Gun

  [http://moviesboom.com/?pid=movie&se…]

  phin nì Jang đóng vai khách mời nhỏ như “hột đậu xanh” hông biết có tính dzô hong nữa

  Jang Dong Gun- Lee Young Ae

  [http://moviesboom.com/?pid=movie&se…]

  Lee Young Ae-Ji Jin Hee

  [http://moviesboom.com/?pid=movie&se…]

  b. Đào Bá Sơn – Đơn Dương

  [http://moviesboom.com/?pid=movie&se…]

  Đơn Dương-Patrick Swayze

  [http://moviesboom.com/?pid=movie&se…]

  Patrick Swayze-Demi Moore

  [http://moviesboom.com/?pid=movie&se…]

  c. Alfred Hitchcock – Lindsay Lohan

  ack,

  p/s: méc cừi anh xi-rớt wúa

  MoviesBoOm

  2003-2023

  Skip to toolbar