Reply To: Đố vui kỳ 4 29/04/2006

#100654
doc_co_cau_bai
Participant

    Mọi người chú ý phần OST là chỉ nên trả lên một phim thui hen, một bài có thể trong nhiều phim nhưng nếu bạn trả lời hai phim trở lên trong đó có một phim đánh sai chính tả hay không có bài hát trong đó thì cũng coi như không tính điểm, vì vậy tốt nhất là trả lời 1 phim thui.

    MoviesBoOm

    2003-2023

    Skip to toolbar