Reply To: Đố vui kỳ 4 29/04/2006

#100661
ara
Participant

  Có 2 bài dự thi của Squall và ndthanh mà tối hôm qua do Ara ko có check GB nên bị sót:

  Xác nhận bài thi:

  from squall_leonhart on May 03, 2006 20:52:37

  Hàng dọc:

  II. X

  Còn lại đều V

  from ndthanh on May 03, 2006 23:04:53

  Hàng ngang:

  1. V

  2. X

  3. V

  4. X

  5. V

  6.X

  7. V

  Hàng dọc:

  I. X

  II. X

  III. V

  IV. V

  V. V

  VI. V

  VII. V

  VIII. V

  Tính điểm lun:

  Squall: 45 điểm

  ndthanh: 50 điểm

  MoviesBoOm

  2003-2023

  Skip to toolbar