Reply To: Hỏi tùm lum thứ luôn nè!

#39862
admin
Keymaster

    Nhưng mà công nhận là nhiều room quá , rối tùm lum hết , nào là phài si nghĩ coi mình phài post vào đâu để không bị xóa một cách oan uổng nè, si nghĩ coi bài mình mún coi nằm ở đâu nè..chứ đi tìm thì chắc chết ..Chắc là Pix mún boomers nhà mình chịu khó động não cho nó thông minh ..he..Không bị bịnh Alzeimer lúc già (hông bít tên bịnh có đúng hông )…Dồsao cũng Thank kồ…!
    …. Hong Hanh….

    MoviesBoOm

    2003-2023

    Skip to toolbar