Reply To: Hỏi tùm lum thứ luôn nè!

#39876
admin
Keymaster

    Chời sau khi change avatar xong, bạn chi cần bấm Ctrl +F5 để xoá cookie thôi o cần fải restart máy đâu

    MoviesBoOm

    2003-2023

    Skip to toolbar