Reply To: Mời đi cổ vũ cho MB thi thuyết trình

#39963
admin
Keymaster

  ò , mún đi thì đi súm súm hen pà con , kím vị trí địa lý thuận lợi – ngùi trước camera , way lưng dzô nó => nó ngứa mắt fải way mình è

  à , còn nữa , mang theo 1 cây tre , móc cái áo đòng fụt , wơ wơ trước mặt mí pa đài truyền hình -> ấn tượng MB -> bảo đảm MB sẽ được dzô zoom cận cảnh á

  níu ko pà kon chịu khó mặc áo ngược đi , đẹp hơn á

  => viễn cảnh được lên tivi … sướng hen

  “Ka”“Hát” là … “KHỜ”

  MoviesBoOm

  2003-2023

  Skip to toolbar