Reply To: Mời đi cổ vũ cho MB thi thuyết trình

#39968
light
Participant

    Chiều nay anh red và light đi lấy vá. Mỗi người lấy 50 vá, 2 người 100 vá cho người wen và boomers nữa. Boomers cần bao nhiêu? Light sợ quá vì light ko wen thuyết trình !!! Nhưng dồsao cũng cố hết sức để lấy giải 200.000đ.

    I light up your life

    MoviesBoOm

    2003-2023

    Skip to toolbar