Reply To: Ỷ thiên Đồ long ký – BTV2

#40045
skywalker
Participant

  Mã Cảnh Đào đóng Trương Thúy Sơn mà .Cha này đóng luôn vui Trương Vô Ky hả.

  ATV chuyên môn káo mấy phim của Kim Dung ra dài ơi là dài .Thêm thắc tùm lum hết .Tội nghiệp cho cô gái đô long lần nay quá.Coi dở òm
  Sống có gì vui .Chết có gì buồn

  MoviesBoOm

  2003-2023

  Skip to toolbar