Reply To: Ỷ thiên Đồ long ký – BTV2

#40049
what
Participant

  trời ơi, bà Diệp Đồng xấu wác àh, mà đóng Hân Tố Tố…thiệt là tởm

  mà tui thí mác cười cái là Mã Cảnh Đào Tơ Liễu Yếu đóng TTsơn lẫn TVKỵ cũng được đi, vì là cha con thì giống nhau, mác gì bà điệp đồng đóng vai Triệu Minh? Bộ TMinh là con rơi của Hân Tố Tố hẻ? thiệt là nhảm nhí hết sức. chắc là hít diễn viên rùi. Mẹ Diệp Đồng Đen đó xấu ác chiến lun.

  Phim này là tởm hàng 1, phim của cha bụng phệ Ngô Khải Hoa là tởm hạng nhì, không ai bằng anh Vỹ của tui hít!!!

  what? what? what?

  MoviesBoOm

  2003-2023

  Skip to toolbar