Reply To: Ỷ thiên Đồ long ký – BTV2

#40059
becky
Participant

  Film gì muh nghèo nàn wá đi!

  MCĐ đóng dzai TTS rùi TVK

  DĐ đóng dzai HTT rùi TM

  Còn DV đóng vai Kỷ Hiểu Phồthì đóng típ làm Dương Bất Hối, con của Dương Tiêu…. Chòi! Phần trước thì là tình yêu giữa KHP và DT, sau thì lại là tình cha con… Tui pó tay cái hãng film này lun… Thiệt là không thể chịu được!!!! Thua… thua… thua…

  I love you whether right or wrong

  MoviesBoOm

  2003-2023

  Skip to toolbar