Reply To: Film mới “Phone Booth”

#40159
little_boy
Participant

    phim kết thúc lãng thiệt, tự nhiên khi không Stu bị bắn đạn cao su…..rồi tự nhiên thằng cha già kia ra lau giày cho…coi đến khúc đó đàn em đây cũng pó tay…..heheheh

    MoviesBoOm

    2003-2023

    Skip to toolbar