Reply To: Bạn muốn trở thành admin của Moviesboom?

#40211
admin
Keymaster

    hehehe Công việc làm admin o fải là dễ đâu pà con ơi .. ai cũng đòi xung fong làm admin hết nhưng đến đụng chuyện ròi lại bỏ dỡ công việc

    Nên suy nghỉ cho kĩ lại đi …

    MoviesBoOm

    2003-2023

    Skip to toolbar