Reply To: Murder 8y Num8er

#40234
jurinata
Participant

  đúng là dân Mỹ sung sướng riết rùi khùng , hết trò dzải trí rồi nên mới đi dziết người đó . Học sinh của Mỹ còn nhảm ác , hết chuyện chơi trò đấu trí dzới FBI , đúng là….pó toàn thân ồi .

  Juri ở Canada mà thấy tụi nó wái lắm rồi…..Canadian mà người ta gọi là Cana điên không hà…..hóa ra tụi Mỹ còn điên hơn dzì nữa…bái phục bái phục
  THere iS SoMethiNg OnlY Love CaN Do …

  MoviesBoOm

  2003-2023

  Skip to toolbar