Reply To: Naked Weapon: Sống còn.

#40349
admin
Keymaster

  rubbish………….

  Ngộ thấy có cảnh giống khùng ghê à nha. tự nhiên con nha đầu kia đánh nhau một hồi dzồi nhảy lên đầu thằng kia đứng làm kiểu lâu thiệt lâu à, chiêu gì dzậy??? định làm xiếc Chung Guất hẻ? dzô dziên xạo xự wá xá à.

  ừa, tồng ý dzới Chân huynh, mấy con nha tầu trong phim này tẹp wá à hehe

  MoviesBoOm

  2003-2023

  Skip to toolbar