Reply To: Đố vui dành cho dân “lỡ” ghiền Kiếm Hiệp Kim Dung.

#40389
titine
Participant

  Trả lời thử xem sao

  1 b

  2 a

  3 d

  4 d

  5 a

  6 c

  7 c

  8 c

  9 b

  10 d

  11 a

  12 c

  13 c

  14 e

  15 d

  Chắc đúng được 3 câu wá

  Trying to smile but the air is so heavy and dry…

  MoviesBoOm

  2003-2023

  Skip to toolbar