Reply To: Đố vui dành cho dân “lỡ” ghiền Kiếm Hiệp Kim Dung.

#40434
admin
Keymaster

    Chẳng phải Lao Đức Nặc đã vừa theo dõi Nhạc Bất Quần cho Tả Lãnh Thiên, rồi lại theo dõi Dư Thương Hải của phái Thanh Thành cho Nhạc Bất Quần hay sao? Hãy xem mưu kế cải trang thành ông cháu người chủ quán (cùng với Nhạc Linh San) – đoạn mà Lâm Bình Chi đã giết chết con của Dư Thương Hải – để xem phong cách gián điệp chuyên nghiệp của LĐN ra sao! Sau này khi nghi kị của Nhạc Bất Quần đối với Lệnh Hồ Xung đang ở cao trào thì LĐN Lại được NBQ tin tưởng để sai hắn theo dõi tiếp Lệnh Hồ Xung đó hay sao? Hắn vừa là công cụ của TLT, vừa là công cụ của NBQ thì ko phải 2 mang là gì?

    Let me share this whole new world with you!!

    MoviesBoOm

    2003-2023

    Skip to toolbar