Reply To: Spirted Away-không dành cho người dưới 18 tuổi.

#40698
admin
Keymaster

  Trùi, thế tại sao phiên bản của Nga lại ghi là “Không dành cho người dưới 18 tuổi, chắc họ sợ trẻ con Nga chưa đủ nhớn, thảo nảo thấy kỳ cục hết sức

  Ừa đúng rồi, hôm nọ bee với red đi mua phim thấy I can hear the Ocean bị rate tới R luôn! Có thể là mấy người buôn đĩa người ta chưa coi qua nên để đại như vậy.

  my heart belongs to my home

  … my Cinema Paradiso

  just wander around elsewhere

  MoviesBoOm

  2003-2023

  Skip to toolbar