Reply To: Những cảnh trong phim

#40796
thomas261989
Participant

    Mình thích cảnh nguời bố, khi bị kính Ðức phát hiện, dẫn qua mặt dứa con dang trốn trong thùng gỗ vẫn cố ý làm nhu một trò choi. Cảnh 0 có gì gọi là … kỹ thuật lắm nhung về nghệ thuật thì nó gây cho ta 1 cảm giác là là, cho ta thấy duợc hết tấm lòng của nguời cha dành cho dứa con, tới chết vẫn vì con. Huhuhuhuhuhuhu
    LIFE IS A GAME

    MoviesBoOm

    2003-2023

    Skip to toolbar