Reply To: Infernal Affairs sẽ có phần II, III.

#40861
andylau
Participant

  Andy xem đủ 2 versions luôn nè…nhưng thích HK version hơn vì nó có HAPPY END mà….

  Các bạn xem China ver thì họ có làm đám tang cho Tony kô vậy?Andy xem hong thấy cái đoạn này..

  Deep..hong hiểu DVD của bạn có vấn đề hay kô nữa..nhưng sao kì dọ?Cả 2 kết thúc giống nhau thì cần gì phải chọn chứ? Độc cô mua đi..gùi cho tui mượn

  Hôm trước Brad Pitt và hãng phim Wanner Bross của anh í có thưong lượng mua lại bản quyền của phim này..nghe nói ra giá khoảng USD1.7 mil…hiện giờ kô còn thấy nhắc đến tên đó nữa..

  Không biết phần III l9 xuất hiện trong vai trò gì nữa..chẳng hiểu đạo diển nữa..tự nhiên gọi l9 tham gia…
  我愛華仔 !

  Our forever love and support you.

  MoviesBoOm

  2003-2023

  Skip to toolbar