Reply To: ĐỐ VUI KIẾM HIỆP KIM DUNG PHẦN II

#40887
lionet
Participant

  hic hic! tôi xin chân thành cảm ơn bà con đã góp ý

  Hân Dã Vương chính là con trai của Hân Thiên Chính (Bạch Mi Ưng Vương) nên phải là họ Hân (cái này có lẽ lỗi in ấn hay sao ấy)

  tui xin post đáp án há:

  1/ d- bạn của Quách Tỉnh là Vua Đà Lôi, cha của Hốt tất Liệt

  2/c- Bất Giới hoà Thượng

  3/b- Độc cô cửu Kiếm, theo lời daywalker thì câu này có lẽ hong chính xác

  4/b- Lưu Chính Phong và Khúc Dương

  5/a- Chu Chỉ Nhược, Hân Ly, Tiểu Siêu, Triệu Minh

  6/ b- hai đời

  7/ KHí Tông và kiếm tông

  8/ b- dây

  9/ b- cẩu tạp chủng

  10/ b- Viêm viêm công và Hàn ý miên chưởng

  11/ b- thưởng thiện phạt ác lệnh

  12/ d- vì truyện là cuộc khởi nghĩa của Minh Giáo chống lại nhà Nguyên Mông, cuối truyện là sự thắng thế của Minh giáo với sự lên ngôi của Minh Cao tổ: Chu NGuyên Chương

  13/ câu này không có câu nào đúng cả vì thứ thuốc trong Ỷ Thiên Đồ Long ký là Hắc Ngọc Đoạn tục cao

  14/ a- quách Phù

  15/ c- Huyền Tố trang

  Vậy đó. có gì sai xin bà con cứ chỉ giáo

  tui xin post tiếp một số câu hỏi đây

  16/ Võ Đang Trương Tam Phong thời niên thiếu có tên là

  a- Trương tam Bảo

  b- Trương Quân Bửu

  c- Trương Quan Bảo

  d- TRương Quân Bảo

  17/ 10 câu sau đây trích trong bài nào, truyện nào của Kim Dung

  Triệu khách mạn hồ anh

  Ngô câu sương tuyết minh

  Ngân yên chiếu bạch mã

  Tạp đạp như lưu tinh

  Thập bộ sát nhất nhân

  Thiên lý bất lưu hành

  Sự liễu phát y khứ

  Thâm tăng thân lữ hành

  Nhàn quá Tin Lăng ẩm

  Thoát hiểm tất tiền hoành

  18/ Tên của vị tổ sư sáng lập phái Cổ Mộ?

  19/”Võ lâm ngũ bá” đến đời “Thần Điêu Đại Hiệp” đổi tên lại là gì?

  20/ Kết cục cuộc đời của Kim Luân Pháp Vương ra sao?

  MoviesBoOm

  2003-2023

  Skip to toolbar