Reply To: Film nào có thể xem là film kinh điển trong những năm gần đây

#40959
ateensfan
Participant

  The Ring

  Brokeback Mountain

  Spiderman 2

  chắc vậy

  còn phim “cực kỳ ko kinh điển”

  xin phép thì chắc là Đẻ Mướn, Hồn Trương Ba gì đó )

  MoviesBoOm

  2003-2023

  Skip to toolbar