Reply To: So close : Dùng công nghệ thông tin để làm sát thủ

#41615
admin
Keymaster

    Aha guành lợi, lão tử những tứa gõ hông có dấu nhe, ta ghét nhất là mấy tứa tó tó nghen, hông pít gõ dấu thì ra tiệm nhờ người ta gõ giùm cho, lão tử … phiền ghê …

    véo ……….

    MoviesBoOm

    2003-2023

    Skip to toolbar