Reply To: “Gu” phim hài của điện ảnh HK

#41939
admin
Keymaster

  he he, có í tưởng dzồi, dzô lại, he he

  Ê tỉu tử kha trấn ác, pổn tướng nhớ hông lầm thì trong chiện chưởng thì tỉu tử ngươi là một lão già dzừa xấu dzừa đui trong đám giang nam thất wái mè. cớ xeo ở ngoài này coi phim dzữ dzậy? đã dzậy còn tham gia chửi lộn chí choé dzề phim ẳng nữa chớ. he he, méc cười wé, he he. đã dzị rùi còn gành tiếng anh tiếng em wé chời. nèo lè mét-xơ-tơ-bây-tơ nèo lè méc-lơ-vơ, dziếc còn hông xai chín tả nữa chứ. lẽo tử thèng nầy khé thiệc à nghen, khé khé khé

  ậyyy, ta chỉ dzì ngẹc nhin dzì cé sự rèng rọt của ngươi mà nói dzị thâu chứ ta thấy những tiều ngươi nói cũng có phần túng tó chớ.

  thôi ta đi dza à nghen, bái bai hết.

  cà lộc cà lộc

  MoviesBoOm

  2003-2023

  Skip to toolbar