Reply To: Spawn, người ta đã chờ quá lâu?

#41949
bambino
Participant

  Film này làm từ năm 1997, nói chung thì kỹ xảo đẹp, nhưng muh nội dung ko có gì đáng bàn, chỉ là anh hùng chiến đấu chống cái ác… con nít xem

  i am

  I O U from the bottom to the top of my heart

  MoviesBoOm

  2003-2023

  Skip to toolbar