Reply To: Tôi sẽ ngừng than vãn

#42037
admin
Keymaster

  có gì mà than vãn chứ

  đời thiệt là đẹp khi trong túi vẫn còn tiền để trả tiền chat

  đời thiệt là đẹp khi vẫn còn tiền đi mua kem vừa mút vừa coi tv

  LIFE is very beautiful and it is more beautiful with ME

  MoviesBoOm

  2003-2023

  Skip to toolbar